หุ้น KSL บมจ. น้ำตาลขอนแก่น

บทวิเคราะห์โดย วีรพัฒน์ วงศ์อุไร

กําไร 2Q54/55 เติบโตในระดับสูง…เข้า High Season

KSL มีกําไรสุทธิใน 2Q54/55 เท่ากับ 667 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้นถึง 60% QoQ และ 21% YoY ตามลําดับ เนื่องจากเป็นช่วง High Season ของการส่งออกน้ำตาล และมีกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากโครงการบ่อพลอยเฟส 2 สําหรับ ภาพรวมผลการดําเนินงานใน 3Q54/55 คาดว่ายังทรงตัวในระดับสูง เพราะมีปริมาณน้ำตาลทรายรอส่งออกอีกกว่า 2 แสนตัน ใกล้เคียงกับไตรมาส 2

น้ำตาลขอนแก่น


  • กําไรสุทธิ 2Q54/55 เติบโตในระดับสูง…รับผลบวก High Season และกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากโรงงานบ่อพลอยเฟส 2 :KSL ประกาศกําไรสุทธิใน 2Q54/55 (สิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย. 55) เท่ากับ 667 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้นถึง 60% QoQ และ 21% YoYเนื่องจากเป็นช่วง High Season ของการส่งออกน้ําตาลทราย เพราะมีปริมาณอ้อยเข้าหีบจํานวนมาก โดยมีปริมาณขายนํ้าตาลทรายรวมทั้งหมด 2.28 แสนตัน เพิ่มขึ้นถึง 40% QoQ และ 51% YoY เพราะปริมาณอ้อยเข้าหีบในปีนี้ที่เติบโตสูงถึง 21% YoYส่วนปริมาณขายเอทานอลในงวดนี้เท่ากับ 23.53 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นมากถึง 13.5% QoQ หรือ 2 เท่าตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน สําหรับปริมาณขายโมลาส (กากน้ำตาล) ใน 2Q54/55 ปรับตัวลดลงมากถึง 67% QoQ และ 79% YoY มาสู่ระดับ 3.7 พันตัน เนื่องจากโมลาสส่วนใหญ่ถูกนําไปใช้ผลิตเอทานอลมากกว่าขายออกให้บุคคลภายนอกด้านปริมาณขายไฟฟ้าเท่ากับ 7.5 หมื่นเมกะวัตต์/ชั่วโมง แม้อ่อนตัวลงราว 12% QoQ เนื่องจากเครื่องจักร Turbine ในโรงไฟฟ้าของอ.บ่อพลอยเกิดเหตุขัดข้องเมื่อต้นปีตามที่เราเคยนําเสนอ จึงทําให้การผลิตไฟฟ้าไม่เต็มที่ในงวดนี้ แต่หากเทียบกับปริมาณขายไฟฟ้า ใน 2Q53/54 พบว่าเพิ่มขึ้นถึง 38% YoY จากการเดินเครื่องของโรงงานบ่อพลอยเฟส 2 ในปีนี้ โดยรวมแล้วกําไรสุทธิในช่วง 6M54/55 ของ KSL เท่ากับ 1,083 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และคิดเป็นสัดส่วนราว 48% ของประมาณการกําไรสุทธิ ปี 2554/55ที่เราคาดไว้

    KSL electric process

  • แนวโน้มกําไรสุทธิทรงตัวในระดับสูงต่อเนื่องในไตรมาส 3 : เนื่องจากยังมีปริมาณน้ำตาลทราย ส่งมอบอีกราว 2 แสนตัน อีกทั้งคาดว่าปริมาณขายเอทานอลจะทรงตัวที่ระดับ 20 ล้านลิตรต่อเนื่องถึง 4Q54/55 ในขณะที่คาดว่าปริมาณขายโมลาสจะใกล้เคียงกับงวดที่ผ่านมา ส่วนปริมาณขายไฟฟ้าอาจอ่อนตัวลงเล็กน้อยจาก 2Q54/55 เพราะถูกขายไปมากแล้วถึง 67% ของคาดการณ์ปริมาณขายไฟทั้งปี 2554/55 ที่ 2.4 แสนเมกะวัตต์-ชั่วโมง ส่วนในปี 2555/56 เราคาดว่าแนวโน้มกําไรสุทธิของ KSL จะปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับ 2.6 พันล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นราว 14% YoY จากปริมาณอ้อยเข้าหีบที่มากขึ้น และปริมาณขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ (เอทานอลและไฟฟ้า) ที่เพิ่มขึ้น แม้คาดหมายว่าแนวโน้ม ราคาน้ําตาลทรายในตลาดโลกจะอ่อนตัวลงจากปี 2554/55 โดยเราใช้สมมติฐานราคา น้ําตาลทรายดิบเท่ากับ 24 เซ็นต์/ปอนด์
  • คงคําแนะนําซื้อ : โดยกําหนดราคาเหมาะสมปี 2554/55 เท่ากับ 17.60 บาท อิงวิธี DCF
    ทั้งนี้ค่า PER ปี 2554/55 ของ KSL อยู่ที่ระดับ 9.3 เท่า ซึ่งปรับตัวลดลงจากปี 2553/54 สวนทางกับฐานกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นและค่า PER ของบริษัทฯยังต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มอาหารในไทย จึงทําให้ KSL มีความน่าสนใจในแง่ Valuation ที่ถูก
Advertisements

ติดป้ายกำกับ:, , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: