หุ้น DEMCO บมจ. เด็มโก้

แนวโน้มผลประกอบการยังปกติ และจะเติบโตมากปี 55-56

มติกรรมการอนุมัติจําหน่ายหุ้นซื้อคืน 32.48 ล้านหุ้นในกระดาน ทําให้ราคาหุ้นเมื่อวานดิ่งลงหนัก 8.4% แต่ในแง่ของปัจจัยพื้นฐาน ยังมีแนวโน้มเติบโตเด่นชัดทุกธุรกิจ งานในมือปัจจุบันสูงถึง 6 พันล้านบาท ยืนประมูลงานใหม่ไปแล้ว 4 พันล้านบาท และ จะยื่นใหม่อีก 7,000 ล้านบาท มีศักยภาพที่จะโตต่อเนื่อง จากการเป็นผู้นําธุรกิจด้านงานก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทุกรูปแบบ โดยในปี 2556 จะเริ่มรับรู้เงินปันผลจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 150 ล้านบาท ทําให้กําไรโตสูงต่ออีก 43% หลังจากปี 2555 คงคําแนะนํา ซื้อ ประเมินราคาเป้าหมาย 9.3 บาท สำหรับปี 2556 


  • มติกรรมการอนุมัติจําหน่ายหุ้นซื้อคืน: ที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. เด็มโก้ (DEMCO) ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 ได้มีมติอนุมัติการจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน จํานวน 32.48 ล้านหุ้น หรือ คิดเป็น 5.91% ของจํานวนหุ้นที่ชําระแล้ว ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กําหนดระยะเวลาในการขายหุ้นที่ซื้อคืนตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2555 ถึง 1 มีนาคม 2557
  • งานในมือปัจจุบันสูงถึง 6,097 ล้านบาท และ การรับรู้รายได้ยังปกติ: โครงการที่ยังไม่ได้ส่งมอบและอยู่ระหว่างดําเนินการ (Backlog Projects) ณ 9 ส.ค. 2555 เท่ากับ 6,097 ล้านบาท โดยจะรับรู้ในไตรมาส 3/55 ประมาณ 1,400-1,500 ล้านบาท ซึ่งจะทําให้กําไรไตรมาสสามยังอยู่ในระดับสูงคือ ประมาณ 100 ล้านบาท ส่วนไตรมาสที่สี่จะชะลอตัวลงเล็กน้อย ดังนั้น ผลประกอบการในปี 2555 คาดว่าจะสูงถึง 371 ล้านบาท(กําไรต่อหุ้น 0.68 บาท) ดีกว่าเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกําไรเพียง 119 ล้านบาท
  • โครงการพลังงานลมห้วยบงจะผลิตไฟฟ้าให้ EGAT ตามแผนซึ่งก่อให้เกิดรายได้ 150 ล้านบาท:DEMCO ได้เข้าร่วมลงทุนกับ Wind Energy Holding (สัดส่วน16%) ในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม ห้วยบง 2 และ 3 ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้ในรูปเงินปันผลปี 2556 เท่ากับ 150 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 28% ของประมาณการกําไร ซึ่งรายได้เกิดจาก
    • โครงการห้วยบง 3 ปัจจุบันติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าไปครบแล้ว 45 ต้น คาดว่าจะเริ่มผลิตไฟฟ้าให้ EGAT ได้ประมาณ พ.ย. 2555 นี้ โดยจะรับรู้รายได้ในรูปเงินปันผลเท่ากับ 50 ล้านบาท ในเดือน พ.ค. และ อีก 50 ล้านบาท ในเดือน พ.ย. ของทุกปี
    • ส่วนโครงการห้วยบง 2 มีความคืบหน้าจะเริ่มผลิตไฟฟ้าให้ EGAT ได้ในเดือน ก.พ. 2556 ซึ่งจะรับรู้รายได้ในรูปเงินปันผลเดือน ก.ย. ประมาณ 50 ล้านบาท
  • ตลาดกังวลขายหุ้นซื้อคืนในกระดาน แต่แนวโน้มกําไรยังเด่น คงคําแนะนําซื้อ: ถึงแม้ว่าราคาหุ้น เมื่อ 27 กันยายน ทรุดลงหนักถึง 8.4% จากความกังวลที่จะขายหุ้นซื้อคืนจํานวน 32.48 ล้านหุ้นในกระดาน ในแง่ปัจจัยพื้นฐานแนวโน้มผลประกอบการยังปกติ โดยปีนี้มีแนวโน้มกําไร 371 ล้านบาท และ กําไรปีหน้าจะยังเติบโตต่อ คงคําแนะนํา ซื้อ ประเมินราคาเป้าหมาย 9.3 บาท Forward P/E ปี 56 เท่ากับ 11 เท่า

credit: บทวิเคราะห์โดย สุรชัย ประมวลเจริญกิจ

Advertisements

ติดป้ายกำกับ:,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: