หุ้น TISCO บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

กําไรไตรมาส 3 ทํา New High

กําไร 3Q55 อยู่ที่ 953 ล้านบาท โดยสินเชื่อเช่าซื้อเติบโตสูงตามยอดขายรถยนต์ ขณะที่สินเชื่ออื่นยังคงขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี ขณะที่ค่าธรรมเนียมเติบโตได้ดีตามการขยายตัวของสินเชื่อคาดว่ากําไรทั้งปีจะสูงถึง 11% มองว่า TISCO มีการเติบโตดี และมีความสามารถในการทํากําไรที่สูง NPLs ต่ำ และงบการเงินแข็งแกร่ง ยังคงแนะนํา “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมาย 54 บาท


Tisco Group

  • สินเชื่อและค่าธรรมเนียมเติบโตดี ผลักดันกําไรทํา New High:กําไรสุทธิในไตรมาส 3 ปี 55 อยู่ที่ 953ล้านบาท ใกล้เคียงกับที่ได้คาดการณ์ไว้ (962 ล้านบาท ) โตขึ้น 4%QoQ และ 6%YoY ทําจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องจากกําไรไตรมาสที่ 1 ที่ทําจุดสูงสุดมาแล้ว อานิสงค์จาก
    1. สินเชื่อเติบโตสูงมาก ในไตรมาสที่ 3 นี้ โตขึ้น 8.8% จากไตรมาสที่แล้ว และเติบโตขึ้น 23.44% จากต้นปี โดยสินเชื่อรายย่อยซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง 71% เติบโตประมาณ 26%YTD จากสินเชื่อเช่าซื้อที่ได้รับผลประโชน์จากการเติบโตของตลาดรถยนต์ ขณะที่สินเชื่อธุรกิจแม้มีสัดส่วนไม่สูงเพียง 18% แต่ก็มีอัตราการเติบโตที่สูงถึง 28%YTD โดยเฉพาะสินเชื่อธุรกิจที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคและบริการที่เติบโตมากกว่า 2 เท่า
    2. รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเติบโตสูงถึง 48%YoY โดยค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคารพาณิชย์เติบโตสูงถึง63%YoY ตามการเติบโต ของสินเชื่อ ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจ Broker เติบโตขึ้น 9%YoY ตามการเติบโตของมูลค่าซื้อขายเฉลี่ย และ รายได้ค่าธรรมเนียมของธุรกิจจัดการกองทุนเติบโต 43%YoY และ Cost to Income ratio ในไตรมาสนี้อยู่ที่ 50% สูงขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วที่ 44.4% จากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่ผันแปรตามการเติบโตของปริมาณธุรกิจ
    3. NPLs ลดลงเหลือเพียง 1.04% ของสินเชื่อรวม ขณะที่ Coverage Ratio สูงถึง 180%
  • คาดการณ์กําไรทั้งปีทํา New High: เราคาดกําไรสุทธิสําหรับปี 2555 จะทําจุดสูงสุดใหม่ที่ 3,610 ล้านบาท และปี 2556 อยู่ที่ 4,205 ล้านบาท โตขึ้น 11 % และ 16 % ตามลําดับ
  • แนะนํา “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 54 บาท: โดย TISCO เป็นธนาคารขนาดเล็กที่มีความสามารถในการทํากําไรที่สูงมาก มี ROE สูงถึงประมาณ 22% ขณะที่ NPLs ต่ำมาก และมีปริมาณสํารองค่อนข้างแข็งแกร่ง เราจึงให้ Target PBV ที่ระดับ 2 เท่า ราคาเป้าหมายสําหรับปี 2556 อยู่ที่ 54 บาท แนะนํา “ซื้อ”

credit: จากบทวิเคราะห์ สุรชัย ประมวลเจริญกิจ

Advertisements

ติดป้ายกำกับ:,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: