หุ้น KTB บมจ. ธนาคารกรุงไทย

กําไรไตรมาสสาม ทํา New High

กําไร 3Q55 อยู่ที่ 8,915 ล้านบาท โต 21%QoQ และ 62%YoY เป็นกําไรรายไตรมาสที่ระดับสูงสุดใหม่ ผลักดันโดยรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิที่สูง และยังมีปันผลรับเข้าในตรมาสนี้ 944 ล้านบาท ด้านสินเชื่อรวมเติบโตเล็กน้อย 1.5%QoQ รวมสามไตรมาสโต 7% ใกล้เคียงกับประมาณการเดิม คาดว่ากําไรทั้งปี 2555 จะโตถึง 73%YoY แนะนํา“ซื้อ” ราคาเป้าหมายสําหรับปี 2556 ที่ 25 บาท อิง PBV 1.8 เท่า
Krungthai Bank


 • กําไรไตรมาส 3 ทํา New High จากรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย: กําไรไตรมาสที่ 3 ปี 2555 อยู่ที่ 8,915 ล้านบาท โต 21% สูงขึ้น 62% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลมาจาก
  1. เงินปันผลรับรวม 944 ล้านบาท สูงกว่าไตรมาสที่ผ่านมามาก ส่วนใหญ่มาจากเงินปันผลของกองทุนวายุภักษ์ที่บันทึกเข้ามาในไตรมาสนี้ ขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิเติบโตสูงถึง 17%YoY
  2. ด้านสินเชื่อรวมไตรมาสนี้เติบโตจากไตรมาสที่แล้วเล็กน้อยประมาณ 1.5% รวม 9 เดือนเติบโตประมาณ 7% ทั้งนี้อัตราการเติบโตไม่สูงมากเนื่องจากมีการชําระคืนสินเชื่อภาครัฐ ทําให้การเติบโตของสินเชื่อกลุ่มนี้ติดลบ ส่วนสินเชื่อราย่อยยังเป็นไปได้ดีตามแนวโน้มของอุตสาหกรรม
  3. Net Interest Margin (NIM) ยังคงทรงตัวใกล้เคียงกับไตรมาสที่แล้วที่ 2.82% แม้ได้รับแรงกดดันจากต้นทุนเงินฝากที่เพิ่มสูงขึ้น แต่สัดส่วนของสินเชื่อรายย่อยที่สูงขึ้นก็ทําให้อัตราผลตอบแทนจากสินเชื่อเพิ่มขึ้นด้วย
  4. Cost to Income ratio ลดลงค่อนข้างมาก จาก 44% ในไตรมาสที่แล้วมาอยู่ที่ 39.5% ในไตรมาสนี้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายยังคงทรงตัว ขณะที่รายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ่สุทธิขยายตัวค่อนข้างมาก
 • คาดไตรมาส 4 กําไรยังคงอยู่ในระดับสูง: คาดว่าจากไตรมาส 4 เป็นต้นไป สินเชื่อภาครัฐที่หดตัวจะเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากการลงทุนของโครงการภาครัฐ ขณะที่สินเชื่อรายย่อยจะยังคงเติบโตดี ผลักดันให้สินเชื่อรวมปีนี้โตประมาณ 9% และในไตรมาส 4 ปี 2555 เชื่อว่าจะไม่มีการกันสํารองเป็นจํานวนมาก เช่นไตรมาส 4 ปีที่แล้ว ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วม ทําให้คาดการณ์กําไรสําหรับปี 2555 อยู่ที่ 28,900 ล้านบาท และปี 2556 อยู่ที่ 33,168 ล้านบาท โต70% และ15% ตามลําดับ
 • ปัจจัยกดดันหุ้นราคาหุ้นหมดไป ความสามารถในการทํากําไรเพิ่มขึ้น แนะนําซื้อ:โดยปัจจุบันปัจจัยที่กดดันหุ้น เช่น การเพิ่มทุน และการคัดเลือก MD ใหม่นั้นมีความชัดเจนเรียบร้อยแล้ว ทําให้ปัจจัยที่กดดันราคาหุ้นหมดไป ขณะที่ ROE สูงขึ้นเรื่อยๆ เรายังคงคําแนะนํา“ซื้อ” ปรับราคาเป้าหมายเป็นสําหรับปี 2556 ที่ 25 บาง อิง PBV 1.8 เท่า
Advertisements

ติดป้ายกำกับ:,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: