หุ้น BH บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์

พร้อมขยายกําลังให้บริการตอบสนองอุปสงค์ที่เพิ่มต่อเนื่องไตรมาส 4/55 กําไรปกติโต 8%YoY ทําให้ทั้งปี 2555 โต 30%YoY เมื่อรวมกําไรพิเศษหลังหักภาษีจากการขายหุ้น BCH ราว 598 ล้านบาทที่บันทึกในไตรมาส 3/55 จะทําให้ทั้งปี 55 มีกําไรสุทธิโต 65%YoY ปี 56 คาดว่าการเติบโตจะมาจากจํานวนผู้ป่วยและการปรับขึ้นค่ารักษา รวมทั้งมีอัตราภาษีนิติบุคคลที่ลดลงเหลือ20% เป็นปีแรก จะผลักดันให้มีกําไรปกติที่ 2,377 ล้านบาท เติบโต15%YoY คาดว่า Terminal Growth Rate จะอยู่ที่ 6% เพื่อสะท้อนศักยภาพการเติบโตที่ดีในธุรกิจ ร.พ. จากการขยายตัวของตลาดผู้ป่วยทั้งในและต่างประเทศ ราคาเป้าหมายปี 2556 อยู่ที่ 111 บาท แนะนํา ซื้อ


 • ไตรมาส4/55 BH มีกําไรปกติ 404 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8%YoY ส่งผลให้ทั้งปี 2555 มีกําไรปกติที่ 2,069 ล้านบาท :เติบโต 30.3%YoY อย่างไรก็ดีหากรวมกําไรพิเศษหลังหักภาษีจากการขายหุ้น BCH ราว 598 ล้านบาทที่บันทึกในไตรมาส 3/55 ทําให้ทั้งปี 2555 BH มีกําไรสุทธิที่ 2,667 ล้านบาท เติบโต 65%YoY โดยไตรมาส 4/55 แรงหนุนการเติบโตมาจากรายได้ค่ารักษาโดยรวมที่เติบโตสูงถึง29%YoY แบ่งเป็น
  BH

  • การขยายตัวของรายได้กลุ่มผู้ป่วยนอก (คิดเป็น52.1% ของรายได้ค่ารักษา)
  • กลุ่มผู้ป่วยในราว 36.6%YoY และ 20.8%YoY

  หลังจากมีแนวโน้มการเข้ามารักษาด้วยโรคซับซ้อนรุนแรงมีเพิ่มขึ้นทั้งผู้ป่วยไทยและผู้ป่วยต่างชาติ ประกอบกับ ไตรมาส 4/54 มีฐานจํานวนผูป่วยมาใช้บริการน้อยกว่าที่ควรจะเป็น อัตรากําไรขั้นต้นดีขึ้นเล็กน้อยจาก 37.3% ในไตรมาส 4/54 เป็น 37.5% เพราะถึงแม้ มีการเติบโตของกลุ่มผู้ป่วยที่มารักษาโรครุนแรงซึ่งมีอัตรากําไรสูง แต่ด้วยต้นทุนค่าบริการที่สูงขึ้นอย่างมีนัยฯ หลังมีการบันทึกค่าใช้จ่ายปรับปรุงพื้นทีชั้น 12 ของ อาคาร โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล จากที่เป็นสํานักงานเดิมให้กลายเป็นห้องพักผู้ป่วยในราว 58 ห้อง ซึ่งน่าจะเปิดให้บริการได้ในช่วง 2H56 ราว 19 เตียง และทยอยเปิดส่วนที่เหลือในปี 2557 อีกทั้งมีการบันทึกโบนัสพิเศษและค่าใช้จ่ายพิเศษให้แก่พนักงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจบุคลากรให้ร่วมงานกับบริษัท ต่อไปในระยะยาว

 • ƒ ปี 56 ยังมีแนวโน้มเติบโต: ด้วยผลบวกจากจํานวนผู้ป่วยโดยรวมที่คาดจะเติบโตอย่างน้อยเฉลี่ยปีละ 5% บวกกับBH มีนโยบายปรับขึ้นค่ารักษาบริการตั้งแต่ต้นปีเฉลี่ยปีละ 7% อีกทั้ง BH ยังมีแผนเพิ่มกําลังให้บริการ โดยเดือน ก.พ. 56 จะเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกเพิ่มอีก 4 ชั้น จํานวน 80 ห้องตรวจ ที่อาคารบํารุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลคลินิก ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้เปิดให้บริการ และเปิดสำหรับผู้ป่วยในอีก 19 เตียงในช่วง 2H56 ดังได้กล่าวไว้ข้างต้น และอานิสงค์จากอัตราภาษีนิติบุคคลที่ลดลงเหลือ 20% เป็นปีแรก คาดว่าจะเป็นตัวผลักดันให้กำไรปกติของปี 2556 BH จะอยู่ที่ 2,377 ล้านบาท เติบโต15%YoY
 • คงแนะนํา ซื้อ: จากศักยภาพทํากําไรที่ยังดีในระยะยาว ทั้งจากตลาดผู้ป่วยไทยที่เติบโตได้ต่อเนื่องจากการเข้าสู่วัยสูงอายุ กระแสรักษาสุขภาพ และอัตราเจ็บป่วยด้วยโรครุนแรงซับซ้อนที่เพิ่มขึ้น และจากตลาดผู้ป่วยต่างชาติที่ธุรกิจ ร.พ. ไทยยังมีจุดแข็งด้านค่ารักษาที่ถูกกว่าประเทศคู่แข่ง มีการบริการที่ดี และมีมาตรฐานการรักษาที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทังยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและหลากหลายเพียงพอที่จะเป็นผู้นําในธุรกิจ Medical Tourism นอกจากนี้ BH ยังมีแผนขยายธุรกิจ ร.พ. เพื่อตอบสนองตลาดพรีเมียมโดยเฉพาะหลังเปิด AEC อาทิเช่น เตรียมสร้าง ร.พ. บํารุงราษฎร์แห่งที่ 2 บริเวณถนนเพชรบุรี ซึ่งคาดจะก่อสร้างเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในปี 2559-2560 และการพัฒนาที่ดินบริเวณสุขุมวิทซอย1 พื้นที่เพื่อรองรับผู้ป่วยจาก ร.พ. เดิมซึ่งปัจจุบันมีอัตราใช้บริการที่ค่อนข้างหนาแน่น ก่อนที่ ร.พ. แห่งที่ 2 จะสร้างเสร็จ ประมาณการTerminal Growth Rate เป็น6% ราคาเป้าหมายปี 2556 (วิธี DCF) ที่ 111 บาท ยังมี Upside 22% ยังคงแนะนํา ซื้อ ทั้งนี้ล่าสุดบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลจากกําไรช่วง 2H55 อีกหุ้นละ 1.20 บาท คิดเป็น Div. Yield 1.3%  (ขึ้น XD วันที่ 5 มี.ค. และจ่ายปันผลวันที่ 29 พ.ค. 56)

credit: บทวิเคราะห์ ณัฏฐ์วริน ไตรภพสกุล

Advertisements

ติดป้ายกำกับ:, ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: