หุ้น PM บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง

ปลาสวรรค์!!!!! หุ้นเล็กแต่ดูดี…PER ยังต่ำแต่เติบโตได้มั่นคง

หนึ่งในผู้จัดจําหน่ายสินค้าชั้นนํา และยังเป็นผู้ผลิตปลาสวรรค์ ตราทาโร่ ซึ่งมียอดขายอันดับ 1 ในไทย รวมทั้งมีธุรกิจส่งออกทูน่าและ ผลิตซอสตราคิงส์คิทเช่น เสริมรายได้ ทั้งนี้ผลจากการดําเนินธุรกิจมานานทําให้มีช่องทางจัดจําหน่ายที่เข้มแข็ง รวมทั้งยังมีการกระจายความเสี่ยงด้านรายได้ด้วยการมีสินค้าที่หลากหลาย ซึ่งเมื่อบวกกับ กําลังซื้อผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ คาดว่าปี 2556 จะสร้างสถิติกําไรสุทธิสูงสุดที่ 519 ล้านบาท เติบโต 27%YoY ทั้งนี้เราประเมินมูลค่าพื้นฐาน PM ที่ 12.00 บาท อิง PER 15 เท่า ยังมีUpside 24% อีกทั้งยังมีการจ่ายปันผลสม่ำเสมอปีละ 4% จึงเริ่มต้นคําแนะนํา“ซื้อ


PM-Premier Marketing PCL

 • ลักษณะธุรกิจ:PM ดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ายและเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านช่องทางจัดจําหน่ายต่างๆ ในประเทศ ทั้งร้านค่าปลีกสมัยใหม่ โชห่วย ร้านขาย ส่ง และรถขายเงินสด โดยมีร้านค่ากว่า30,000 แห่งทั่วประเทศติดต่อค่าขายจนทําให้มีขอบข่ายการดําเนินธุรกิจที่เข้มแข็งจนทุกวันนี้ ซึ่งสินค้าที่จัดจําหน่ายแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
  1. ขนมขบเคี้ยว
  2. อาหารและเครื่องดื่ม
  3. ลูกอม
  4. ยาและอาหารเสริม
  5. ของใช้ส่วนตัวและในครัวเรือน

  นอกจากนี้PM ยังทําธุรกิจผลิตอาหารภายใต้ บริษัทย่อย 3 แห่ง คือ บจ. พี.เอม.ฟูด(PMF), บจ. พรีเมียร์แคนนิ่งอินดัสตรี้(PCI) และ บจ. พรีเมียร์โฟรเซนโพรดักส์(PFP) ซึ่งผลิตปลาสวรรค์ทาโร ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า ซอสมะเขือเทศและซอสพริกคิงส์คิทเช่น และอาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง ตามคําสั่งซื้อของลูกค่า โดย PM มีสัดส่วนรายได้จากการจัดจําหน่าย 75%, จากผลิตอาหาร 24% และจากให้เช่าพื้นที่ห้องเย็นอีก 1%

 • ƒ ธุรกิจแข็งแกร่งพร้อมเติบโต: ผลจากการดําเนินธุรกิจมานานกว่า 30 ปี ทําให้PM มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า จนมีฐานข้อมูลลูกค้าและช่องทางจัดจําหน่ายที่เข้มแข็ง ทําให้ผู้ประกอบการใหม่เข้ามาในธุรกิจได้ยาก รวมทั้งPM ยังมีแผนกระจายความเสี่ยงด้านรายได้ด้วยการมีสินค้าที่หลากหลาย และยังมีสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาดต่อเนื่องเฉลี่ย 3-4 ผลิตภัณฑ์ต่อไตรมาส รวมทั้งยังมีคู่ค้าใหม่เพิ่มอีกปีละ 1-2 ราย ซึ่งการมีสินค้าในมือเพิ่มต่อเนื่องจะทําให้เกิด Economies of Scale ผลักดันให้ศักยภาพทํากําไรดีขึ้นตามลําดับซึ่งเมื่อบวกกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีขึ้นหลังมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ  และอัตราภาษีนิติบุคคลลดลงเหลือ 20% คาดว่าปี 2556 PM จะมีรายได้จากขายรวม 4,471 ล้านบาท โต 15%YoY และสร้างสถิติกําไรสุทธิสูงสุดแตะระดับ 519 ล้านบาท (โต 27%YoY) ƒ
 • ปี55 เติบโต42%YoY : ไตรมาส 4/55 PM มีกําไรสุทธิ 29%YoY และเมื่อรวมกับกําไรช่วง 9M55 ส่งผลให้ทั้งปี2555 มีกําไรสุทธิที่ 409 ล้านบาท เติบโต 42%YoY โดยนอกจากนี้ยังได้รับอานิสงค์จากอัตราภาษีนิติบุคคลที่เหลือ 23% แล้ว ยังมีแรงหนุนการเติบโตมาจากรายได้การขายรวมที่เพิ่มขึ้น 16%YoY แบ่งเป็น
  1. รายได้จากจัดจําหน่ายโต 15%YoY ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยวและการมีสินค้าใหม่ๆ
  2. รายได้จากผลิตอาหารเพิ่มขึ้น 22%YoY ตามคําสั่งซื้อทีเพิ่มขึ้นและการปรับราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบ ส่วนรายได้จากค่าเช่าพื้นที่ห้องเย็นแม้จะลดลง 13%YoY แต่คิดเป็นสัดส่วนเพียง 1% ของรายได้จากการขายรวมเท่านั้น จึงไม่ได้มีนัยฯ แต่อย่างไรนอกจากนี้การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่ยอดขายเติบโตได้ ในอัตราที่สูงกว่า ทําให้ PM มีอัตรากําไรขั้นต้นทรงตัวที่ระดับ 27.4% ใกล้เคียงปี 2554 และมี SG&A/Sales ที่ลดลงจาก 16.1% ในปี 2554 เป็น 15.1% ส่งผลให้ปี 2555 PM มี Net Profit Margin อยู่ที่ 10.8% เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่ 8.6% ƒ
  3. ราคาถูกและปันผลสม่ำเสมอ: ประเมินมูลค่าพื้นฐาน PM ที่ 12.00 บาท อิง PER 15 เท่า ซึ่งคิดลดจาก PER ของกลุ่มอาหารที่ 16.7 เท่า และยังต่ำกว่า PER 55.7 เท่าของ BJC ซึ่งทําธุรกิจคล่ายคลึงกัน คือ มีรายได้จากธุรกิจจัดจําหน่ายและธุรกิจผลิตอาหาร   เนื่องจาก PM มีขนาดธุรกิจที่เล็กกว่ามาก ซึ่งถือว่ายึดหลักอนุรักษ์นิยมมากแล้ว อีกทั้ง PM จ่ายปันผลสม่ำเสมอ โดยล่าสุดบริษัทจ่ายเงินปันผลจากกําไรช่วง 2H55 ที่ 0.25 บาท คิดเป็น Div. Yield 2.6% (ช่วง1H55 จ่ายปันผลแล้ว 0.12บาท) จึงเริ่มต้นคําแนะนํา“ซื้อ”

credit: บทวิเคราะห์ ณัฏฐ์วริน ไตรภพสกุล

Advertisements

ติดป้ายกำกับ:, ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: